دسته: مجامع سیمان تامین

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان آبیک

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت سیمان آبیک (سهامی عام) که راس …