به اطلاع کلیه سهامداران گرامی می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام)  واقع در شرکت بین المللی کالای تجاری ایران تشکیل می شود.
ضمنا سهامداران می توانند ضمن مشاهده همزمان مجمع از طریق شماره پیامکی مندرج در سایت ذیل مطرح نموده تا نسبت به پاسخگویی آن مطابق ضوابط مجمع اقدام گردد.
www.farsitshwaz.co