راهنمای ورود

برای ورود به مجمع بر روی دکمه «ورود به مجمع» کلیک کنید.

دقت داشته باشید که برای سهامداران حقیقی نام کاربری،  «کد ملی» و  کلمه عبور،«123» شماست

برای سهامداران حقوقی نام کاربری « اعداد کد بورسی» و کلمه عبور «123» است

 

ورود به مجمع

تارنمای پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)