برای ورود به مجمع بر روی دکمه «ورود به مجمع» کلیک کنید.

دقت داشته باشید که نام کاربری،  «کد ملی» و کلمه عبور، «123» است

برای سهامداران حقوقی نام کاربری «شماره ثبت» و کلمه عبور «123» می باشد 

ورود به مجمع

تارنمای پخش آنلاین مجمع عمومی سالیانه شرکت پاک