پرسش شما از مجمع:

     

    بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود ت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که راس ساعت 8:30 روز پنجشنبه 1402/2/28 در سالن فرهنگی ورزشی تلاش برگزار می شود، حضور به هم رسانند.