لطفا سوالات خود را در قسمت زیر وارد نمایید

     

    بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل و قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد، تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت 11 روز یکشنبه 1402/2/31  شرکت نمایند،