مجمع عمومی عادی سالیانه مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401 شرکت پخش دارویی هجرت در محل سالن تلاش برگزار می گردد.
سهامداران و نمایندگان آنها می توانند از طریق این تارنما، به صورت آنلاین مجمع فوق را مشاهده نمایند.

زمان برگزاری : یکشنبه 1402/3/7 ساعت 14:00

برای ورود به مجمع بر روی کلمه «ورود به مجمع» کلیک کنید.

راهنمای ورود

برای سهامداران حقیقی  نام کاربری «کد ملی» و  کلمه عبور  «123456» است

وبرای سهامداران حقوقی  نام کاربری « اعداد کد بورسی بدون حروف» و کلمه عبور « 123456» است

ورود به مجمع