سهامداران محترم شرکت داروسازی فارابی جهت مشاهده مجمع لطفا روی کلمه عبور کلیک بفرمایید

راهنمای ورود:
برای سهامداران حقیقی ، نام کاربری کد ملی ۱۰ رقمی و کلمه عبور “123” می باشد.
برای سهامداران حقوقی، نام کاربری شناسه  6 رقمی و کلمه عبور “123” می باشد.

نکته : اگر کد ملی یا کدبورسی با صفر شروع می شود صفرهای اول وارد شود.

 

ورود

تارنمای آنلاین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازی فارابی