برای ورود به مجمع بر روی کلمه «ورود به مجمع» کلیک کنید.

دقت داشته باشید که «نام کاربری» عدد کد بورسی و «کلمه عبور»، کد ملی شماست.

سهامداران حقوقی از شناسه ملی شرکت (به عنوان کلمه عبور ) جهت ورود به پخش زنده مجمع استفاده نمایند

 

ورود به مجمع

تارنمای پخش زنده مجمع شرکت شیمی دارویی داروپخش
مکان: تهران خیابان ولیعصر نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وي) سالن مجموعه تلاش