برای ورود به مجمع بر روی دکمه «ورود به مجمع» کلیک کنید.

راهنمای ورود 

برای سهامداران حقیقی «نام کاربری» کد ملی و «کلمه عبور»، 123 می باشد

برای سهامداران حقوقی نام کاربری شماره «ثبت شرکت» و و کلمه عبور ، 123 است  

ورود به مجمع