سهامداران محترم شرکت شیرین بیان جهت مشاهده مجمع لطفا روی کلمه عبور کلیک بفرمایید

راهنمای ورود:
برای سهامداران حقیقی ، نام کاربری کد ملی ۱۰ رقمی و کلمه عبور “123” می باشد.
برای سهامداران حقوقی، نام کاربری شناسه ملی 6 رقمی و کلمه عبور “123” می باشد.

لطفا در صورت نیاز به راهنمایی با شماره 09012618892 تماس بگیرید

ورود

تارنمای پخش آنلاین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شیرین دارو