برای ورود به مجمع بر روی دکمه «ورود به مجمع» کلیک کنید.

دقت داشته باشید که نام کاربری،  «کد ملی» و  کلمه عبور،«123» شماست

کاربران حقوقی «نام کاربری»  اعداد 5 رقمی کد بورسی و کلمه عبور «123» است

 

ورود به مجمع

تارنمای پخش آنلاین مجمع عمومی فوق العاده شرکت توزیع داروپخش