سهامداران محترم شرکت کفش ملی جهت مشاهده مجمع لطفا روی کلمه عبور کلیک بفرمایید

راهنمای ورود:
برای سهامداران حقیقی ، نام کاربری کد ملی ۱۰ رقمی و کلمه عبور “123” می باشد.
برای سهامداران حقوقی، نام کاربری کد ملی 6 رقمی و کلمه عبور “123” می باشد.

نکته : اگر کد ملی یا کدبورسی با صفر شروع می شود صفرهای اول وارد شود.

 

ورود

تارنمای پخش آنلاین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی