راهنمای ورود

برای ورود به مجمع بر روی دکمه «ورود به مجمع» کلیک کنید.

دقت داشته باشید که نام کاربری،  «کد ملی» و  کلمه عبور،«123» شماست

 

ورود به مجمع

تارنمای پخش آنلاین مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده کربن ایران