مجمع عمومی فوق العاده شرکت پاک
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-262 مورخ 1402/11/28 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/14 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران بلوار شهيد چمران ، ميدان شهيد شهرياري ، بلوار دانشجو ، مرکز همايش هاي بين المللي دانشگاه شهيد بهشتي – تالار ابوريحان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد
توضیحات:
ساير موادري که در صلاحيت مجمع فوق العاده باشد